Regulamin

 

Regulamin sklepu

 

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę REZON SP Z O.O. (NIP: 6711400398, REGON: 330420620mającą swą siedzibę przy ul. Ketlinga 1 w Kołobrzegu, działającą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej zwaną dalej Sprzedającym.

2. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży artykułów prezentowanych w sklepie. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży (prezentowanych artykułów). Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu. Właścicielem sklepów www.trendygift.eu jest Sprzedający


3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w  formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

6. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

7. W chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów mogą być niedostępne, o czym Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez pracownika sklepu: www.trendygift.eu

8. Kupującemu przysługuje w takiej sytuacji możliwość anulowania zamówienia.

9. Brak potwierdzenia zamówienia przez Kupującego jest jednoznacznie traktowane z anulowaniem złożonego zamówienia.

10. Sprzedający w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia i po jego potwierdzeniu, lub w ciągu 21 dni w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie, wysyła tylko na terenie Polski przesyłkę zgodną z zamówieniem.

11. Przesyłka dostarczana jest do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej w czasie do 72 godzin; jeżeli termin dostawy wypada w dni uznawane za wolne od pracy (niedziele i święta) może on zostać odpowiednio wydłużony.
W okresie wiosenno - letnim tj.1 kwiecień-31 do 31 sierpnia czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych, za utrudnienia przepraszamy.

12. Koszty przesyłki zamówienia pokrywa kupujący.

13. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę. Niedopełnienie tych obowiązków, nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.


14. Ceny towarów znajdujące się na witrynie WWW Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT; Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz towaru, ale z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kupującego w sytuacji potwierdzonego już zamówienia.

15. Obowiązują rabaty przy zakupach ze sklepu internetowego www.trendygift.eu i filii. Wygląd rzeczywisty oferowanych artykułów może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie.

16. Klient, który zawarł umowę poza siedzibą firmy P.W. Rezon sc, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginałem dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją nie później niż w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Zwrot wartości towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą P.W. Rezon Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu. osobiście do siedziby firmy w Kołobrzegu przy ul. Ketlinga 1, wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną lub wysłanie produktu do serwisu firmy na adres P.W. Rezon 78-100 Kołobrzeg ul. Ketlinga 1, wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy P.W. Rezon nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

17. Ewentualne reklamacje dot. zakupionego towaru mogą być składane przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej Sprzedającego, lub ewentualnie pod numerem tel/fax: 94 35-514-50 po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sprzedającym. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od zgłoszenia.

18. Informacje na stronach nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

19. P.W. Rezon (sprzedawca) będzie mógł wystawić nabywcy (podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie zawierał NIP nabywcy.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl